5/5/20

Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, οδηγίες απο Π.Υ. Βοιωτίας


Το Πυροσβεστικό Σώμα γιορτάζει τους προστάτες του - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online

Με αφορμή την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου του 2020, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βοιωτίας Πύραρχος Ιωάννης Ζαμάνης έδωσε στην δημοσιότητα τις σχετικές οδηγίες. 
 
Έτσι από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου άπαγορεύεται να ανάβεται ή να διατηρείται φωτιά για οποιοδήποτε σκοπό στην ύπαιθρο κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ακάθε έτους.
Στο πλαίσιο αυτό:
Απαγορεύεται να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων.
Απαγορεύεται το κάπνισμα κυψελών σε δάση και δασικές εκτάσεις από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου εφόσον δεν έχουν παρθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα Νομοθεσία μέτρα.
Πρέπει να αποφεύγονται οι υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
Οι ιδιοκτήτες οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών και απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών.


Απαγορεύεται η καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, εκτός των περιπτώσεων που έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα, και έχει δοθεί σχετική άδεια από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που κάποιος αγρότης προβεί σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών  χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία μας ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η οποία επιβάλλει ποινή περικοπής της επιδότησης στον ιδιοκτήτη-καλλιεργητή του αγροτεμαχίου.
Οποίος με πρόθεσή του ή αμέλεια προκαλεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση διώκεται ποινικά και του επιβάλλεται Διοικητικό Πρόστιμο.
Καταλήγοντας ο κ. Ζαμάνης καλεί τους πολίτες σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά να τηλεφωνήσουν ΑΜΕΣΩΣ στο 199 και να δώσουν σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που υπάρχει πυρκαγιά, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί. 

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου