31/5/20

Επαναλειτουργούν τα Προγράμματα Άθληση για Όλους (ΠΑγΟ) Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων


ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΩΝ : 30 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ...
Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων, στη συνέχεια των ανακοινώσεων της Υγειονομικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τη σταδιακή επαναλειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) και σύμφωνα πάντα με την τήρηση των γενικότερων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για την προστασία από τον COVID-19,  επαναλειτουργεί τα τμήματά του, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ίσχυε πριν την αναστολή τους.
Η επαναλειτουργία των προγραμμάτων έγινε τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020.
Στα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν οι εγγεγραμμένοι δημότες μας, με δική τους ιατρική ευθύνη.

Οι αθλούμενοι οφείλουν να φέρουν μαζί τους, συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο – Δελτίο καταγραφής αθλούμενου για την είσοδο τους στην αθλητική εγκατάσταση, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, τα οποία θα επιδεικνύουν στην υπεύθυνη γυμνάστρια του προγράμματος κάθε φορά.
Το Δελτίο καταγραφής αθλουμένου μπορούν να το τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού https://gga.gov.gr/images/Deltio_Katagrafis_V3.jpg
Μετά την πρωτόγνωρη δοκιμασία της καραντίνας η άθληση θα συμβάλλει αναμφίβολα στη βελτίωση της σωματικής και ψυχολογικής μας κατάστασης.
Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι δημότες στο πρόγραμμα, να τηρούν τις οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας και να ακολουθούν τις οδηγίες του υπεύθυνων γυμναστών για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Γραφείο Ενημέρωσης
Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου