3/1/23

Έκτακτη επιχορήγηση 25 εκ ευρώ στους Δήμους, τι παίρνει η Βοιωτία

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγηση συνολικού ποσού ύψους 25.000.000,00 € στους Δήμους της χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. 


Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.».

Για την κατανομή των ανωτέρω ποσών λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές κατανομής που χρησιμοποιούνται για την απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ στους Δήμους της Χώρας ως τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.


ΒΟΙΩΤΙΑ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ             25.812,00€

ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  22.414,00€

ΘΗΒΑΙΩΝ             80.971,00€

ΛΕΒΑΔΕΩΝ 85.243,00€

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 29.285,00€

ΤΑΝΑΓΡΑΣ 43.858,00€

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ