2/8/20

Αναμόρφωση και κατάρτισης των δασικών χαρτών


Ν. Ντίτορας: «Η Γερακούδη δεν εφάρμοσε τον νόμο» - larissanet.gr

Ξεκινά από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η διαδικασία αναμόρφωσης και κατάρτισης των δασικών χαρτών σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/ 2956/08-07-2020 (ΦΕΚ Β/2773/2020) «Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α/92/2020).
Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νικόλαος Ντότορας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, τα στοιχεία που αφορούν σε ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (Α΄289) και οι οποίες εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών με ημερομηνίες έναρξης και λήξης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Δ/νση Δασών Ημ. έναρξης Ημ. λήξης
Βοιωτίας 23-7-2020 21-8-2020
Εύβοιας 22-7-2020 20-8-2020
Φθιώτιδας 21-7-2020 19-8-2020
Φωκίδας         21-7-2020 19-8-2020
Ευρυτανίας 23-7-2020 21-8-2020
Μαγνησίας 22-7-2020 20-8-2020
Λάρισας 27-7-2020 28-8-2020
Καρδίτσας 22-7-2020 20-8-2020
Τρικάλων 20-7-2020 18-8-2020

Οι σχετικές ανακοινώσεις-προσκλήσεις των Διευθύνσεων Δασών είναι αναρτημένες στις ιστοσελίδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, του ΥΠΕΝ και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων παρέχονται στην ιστοσελίδα www.apdthest.gov.gr καθώς και παρακάτω:

Διεύθυνση Δασών Βοιωτίας
Κάδμου 11 2ος όροφος, Λιβαδειά, τηλ.: 2261080959/28951, fax: 22610 20373, email: ddasonvoiot@apdthest.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας
1ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Λαμία, τηλ.: 2231053021, fax: 2231022410, email:  ddasonfthiot@apdthest.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Φωκίδας
Γκούρα 5, Άμφισσα, τηλ.: 2265028875, fax: 2265072040, email:  ddasonfok@apdthest.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Εύβοιας
Λ.Γ. Παπανδρέου 5ο χλμ Χαλκίδας-Ν. Αρτάκης, τηλ.: 2221084221, fax:2221062510, email:  ddasonevias@apdthest.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας
1ο χλμ Ε.Ο. Καρπενησίου-Αγρινίου, Καρπενήσι, τηλ.: 2237022946, fax: 22370 23017, email: ddasonevryt@apdthest.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας
Ξενοφώντος 1, 4ος όροφος, Βόλος, τηλ.: 2421039112, fax: 24210 39107, email: ddasonmagn@apdthest.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Λάρισας
Σωκράτους 103, Λάρισα, τηλ.: 2410554660 -663 -664, fax: 2410554662, email: ddasonlar@apdthest.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας
Χαρ. Φλωράκη Τέρμα, Καρδίτσα, τηλ.: 2441079854, fax: 2441040857, email:  ddasonkard@apdthest.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Τρικάλων
Κολοκοτρώνη 30, Τρίκαλα, τηλ.: 2431063461 & 2431063462, fax: 2431063469, email: ddasontrik@apdthest.gov.gr

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου