16/2/21

Συμβάσεις έργων οδοποιίας στο Δήμο Θηβαίων

Την περασμένη εβδομάδα ο Δήμαρχος Θηβαίων, Γιώργος Αναστασίου, υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» τη σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτικές οδούς της Δ.Ε. Θήβας». 


Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προαναφερόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.089.362,05 ευρώ (εκ των οποίων το ποσό των 858.400,00 ευρώ χρηματοδοτούμενο από το υπουργείο Εσωτερικών – ΠΔΕ και το ποσό των  230.962,05 ευρώ χρηματοδοτούμενο από πόρους του Δήμου Θηβαίων) και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 358.556,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Επίσης υπογράφηκε και η  σύμβαση κατασκευής του εγκεκριμένου έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Θίσβης 2019», το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Θηβαίων(πιστώσεις ΤΑΠΕ και ΣΑΤΑ). 

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 265.821,29 ευρώ και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 111.644,95 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο αφορά τη συντήρηση παλαιών οδοστρωμάτων και κατασκευή νέων σε διάφορες δημοτικές οδούς στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης και συγκεκριμένα στον παραλιακό οικισμό Αλυκής και στις κοινότητες Δομβραίνας και Ελλοπίας.

“Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Θίσβης, διευκολύνοντας και καθιστώντας πιο ασφαλή την πρόσβαση προς τις συγκεκριμένες περιοχές”, δήλωσε ο κ. Αναστασίου.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου