31/1/17

Παράταση ημερομηνίας πληρωμής αρδευτικών τελών Κωπαίδας

papathoma620
Μετά από εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Βοιωτίας, κ. Φανής Παπαθωμά, αποφασίστηκε:
Η παράταση της ημερομηνίας λήξης πληρωμής των λογαριασμών πάγιων και αρδευτικών τελών Κωπαιδικού πεδίου 2016 έως την  30η Απριλίου 2017.

Μέσα στο ανωτέρω οριζόμενο διάστημα οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα τμηματικής καταβολής των οφειλών κατόπιν επικοινωνίας με τη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας.
Μετά  το πέρας της ημερομηνίας λήξης,  οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί θα επιβαρυνθούν με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Η Αντιπεριφερειάρχης ,Φανή Παπαθωμά, τόνισε ότι: «στις δύσκολες ημέρες που βιώνει ολόκληρη η Ελληνική Κοινωνία η Περιφέρεια θα σταθεί αρωγός  και θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα ώστε να βοηθήσει κάθε κοινωνική ομάδα και εν προκειμένου τους καλλιεργητές του Κωπαιδικού πεδίου.
Σκεπτόμενοι ακριβώς αυτές  τις δυσκολίες δώσαμε την δυνατότητα στους φίλους αγρότες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι και την καταβολή από πλευράς του Υπουργείου συνδεδεμένης ενίσχυσης. Δηλαδή έως την 30η Απριλίου».

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου