12/10/16

Σε ιστορική συμφωνία για την τιμή του ρεύματος κατέληξαν μετά από 10 χρόνια ΔΕΗ και Αλουμίνιον της Ελλάδας

Με την τυπική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ για την συμφωνία τιμολόγησης της Αλουμίνιον της Ελλάδος, κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετούς διάρκειας.
Η συμφωνία για το τιμολόγιο του ρεύματος του μεγαλύτερου καταναλωτή ηλεκτρισμού, είναι 4ετούς διάρκειας.
Πρόκειται για μια ιστορικής σημασίας εξέλιξη, καθώς οι δύο πλευρές αναζητούσαν κοινό τόπο για τον τρόπο με τον οποίο θα τιμολογείται η βιομηχανία για περισσότερα από 10 χρόνια.

Τώρα διευθετείται ένα μεγάλο ζήτημα καθώς από το 2006, όταν έληξε η ισχύς της συμφωνίας του 1960, ΔΕΗ και Αλουμίνιο δεν είχαν υπογράψει νέα, ενώ το ενδιάμεσο διάστημα, οι σχέσεις των δύο πλευρών βρέθηκαν στα όρια, λόγω των μεγάλων διαφορών ως προς την προσέγγιση για τον υπολογισμό της τιμής της κιλοβατώρας, με βάση το προφίλ κατανάλωσης που έχει το Αλουμίνιο (ο μεγαλύτερος πελάτης της ΔΕΗ με σταθερή κατανάλωση όλο το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο).

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου